Trygghet och trivsel

På Borgmästarskolan skapar vi trygghet och ett engagemang från alla vuxna i verksamheten. Vi tar ansvar för ditt barn under hela dagen.

Ditt barn lär känna fler vuxna och fler elever allt eftersom. Vi börjar i den egna gruppen och utökar efterhand elevens trygghetsområde. Vi har en likabehandlingsplan och vi jobbar aktivt mot diskriminering, kränkande behandling och all form av mobbning.