Fritidshem

På Borgmästarskolan finns möjlighet till fritidsverksamhet. Fritidshemmet är ett komplement till skolan och har sin egen läroplan.