Elevens utveckling

Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras digitalt i Unikum. Där kan du som förälder ta del av skolans innehåll och ditt barns utveckling.

Hur det dagliga arbetet fungerar kan ni läsa i era barns och ungdomars kontaktböcker.