Råd och stöd

Här hittar du kontaktuppgifter om du behöver råd och stöd inom elevhälsa.

Elevhälsan

På skolan har vi tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och kurator för att få råd och stöd.

SYV

Ingrid Krantz är studie- och yrkesvägledare för alla elever inom grundsär- och gymnasiesärskolan i Helsingborgs stad. Hennes uppgift är att underlätta för er vårdnadshavare med övergångarna från grundsärskolan till gymnasiesärskolan och med övergången från gymnasiesärskolan till vuxenlivet. Hon informerar och vägleder er individuellt eller i grupp.

Skolsköterska

Ulrika Karlsson
Telefon: 072-973 08 85
ulrika.karlsson@helsingborg.se

Psykolog

Melania Tuna
Telefon: 042-10 37 17
melania.tuna@helsingborg.se

Kurator

Malin Johansen
Telefon: 042-10 59 25
Malin.Johansen@helsingborg.se

Särskolesamordnare

Kristina Mårtensson hjälper dig med frågor kring mottagandet och placeringen av ditt barn i särskolan.
Telefon: 042-10 60 10
Kristina.Martensson@helsingborg.se

Studie och yrkesvägledare

Ingrid Krantz
Telefon: 042-10 64 21
ingrid.krantz@helsingborg.se