search
error

Jobba hos oss

Borgmästarskolan är en grundsärskola med inriktning träningsskola samt gymnasiesärskolans individuella program. Vi har samma nationella läroplaner som grundskolan, gymnasieskolan och fritidshemmet men med egna kursplaner. Eleverna läser enligt kursplanerna för ämnesområden.