Borgmästarskolan i Helsingborg

Borgmästarskolan vänder sig till dig som är i behov av en lugn, strukturerad miljö som arbetar utifrån en tydliggörande pedagogik. Du trivs bäst i små grupper och är i behov av stort vuxenstöd.

På Borgmästarskolan utformar vi lärmiljöer utifrån dina kunskaper och erfarenheter.