search
error

Borgmästarskolan i Helsingborg

Borgmästarskolan är en del utav särskolan i Helsingborgs stad. Skolan erbjuder grundsärskolan med inriktning träningsskolan och gymnasiesärskolans individuella program. Skolan är till för dig med autismspektratillstånd och intellektuell funktionsnedsättning.

Borgmästarskolan vänder sig till dig som är i behov av en lugn, strukturerad miljö som arbetar utifrån en tydliggörande pedagogik. Du trivs bäst i små grupper och är i behov av stort vuxenstöd. På Borgmästarskolan utformar vi lärmiljöer utifrån dina kunskaper och erfarenheter.